رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه

لیست رشته های مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ردیف عنوان رشته ردیف عنوان رشته ۱ کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کاردانی فنی اویونیک هواپیما ۵۰ کاردانی فنی کنترل کیفیت خودرو ۲ کاردانی حرفه ای حقوق ۵۱ کاردانی فنی صنایع چاپ – ماشین آلات ۳ کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت ۵۲ کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما ۴ کاردانی حرفه ای خدمات سلامت ۵۳ کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر ۵ کاردانی حرفه ای حفاظت اطلاعات سیاسی و نظامی ۵۴ کاردانی فنی ابزار دقیق ۶ کاردانی حرفه ای عملیات مرزبانی ۵۵ کاردانی فنی متالورژی ۷ کاردانی حرفه ای امور بانکی ۵۶ کاردانی فنی طلا و جواهر – ورقکاری ۸ کاردانی حرفه ای امور بیمه ۵۷ کاردانی فنی جوشکاری ۹ کاردانی حرفه ای بازاریابی ۵۸ کاردانی فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد ۱۰ کاردانی حرفه ای حسابداری ۵۹ کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ۱۱ کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۶۰ کاردانی فنی مخابرات ۱۲ کاردانی حرفه ای تربیت بدنی ۶۱ کاردانی فنی کنترل ۱۳ کاردانی حرفه ای تبلیغات ۶۲ کاردانی فنی برق ۱۴ کاردانی حرفه ای روابط عمومی ۶۳ کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی ۱۵ کاردانی حرفه ای خبرنگاری ۶۴ کاردانی حرفه ای موسیقی ۱۶ کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی ۶۵ کاردانی حرفه ای سینما ۱۷ کاردانی حرفه ای مترجمی زبان فرانسوی ۶۶ کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی ۱۸ کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی ۶۷ کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات ۱۹ کاردانی فنی مکانیک ۶۸ کاردانی فنی نگهداری و تعمیر بالگرد ۲۰ کاردانی فنی مکانیک مترو ۶۹ کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ۲۱ کاردانی فنی مکانیک – پمپ و کمپرسور ۷۰ کاردانی فنی فناوری اطلاعات ۲۲ کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای ۷۱ کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری ۲۳ کاردانی فنی بهره برداری راه آهن ۷۲ کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری ۲۴ کاردانی فنی شهرسازی ۷۳ کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعی ۲۵ کاردانی فنی عمران ۷۴ کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۲۶ کاردانی فنی عمران – راهداری ۷۵ کاردانی فنی ایمنی مترو ۲۷ کاردانی فنی معماری ۷۶ کاردانی فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد ۲۸ کاردانی فنی عمران – بتن ۷۷ کاردانی فنی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در معادن ۲۹ کاردانی فنی نقشه برداری کارگاهی ۷۸ کاردانی فنی تجهیزات پزشکی اتاق عمل ۳۰ کاردانی فنی ممیزی انرژی ۷۹ کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی ۳۱ کاردانی فنی صنایع سرامیک ۸۰ کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون ۳۲ کاردانی فنی صنایع سیمان – کنترل کیفیت ۸۱ کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت ۳۳ کاردانی فنی معدن ۸۲ کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو ۳۴ کاردانی فنی معدن – حفاری ۸۳ کاردانی فنی پلیمر – قطعات پالستیک، الستیک و تزئینی خودرو ۳۵ کاردانی حرفه ای امور دفتری ۸۴ کاردانی فنی پلیمر – قطعات کامپوزیتی و فومی خودرو ۳۶ کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال ۸۵ کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی ۳۷ کاردانی حرفه ای مدیریت ۸۶ کاردانی فنی صنایع شیمیایی ۳۸ کاردانی حرفه ای خدمات مشترکین صنعت آب و برق ۸۷ کاردانی فنی صنایع الستیک ۳۹ کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو ۸۸ کاردانی فنی نفت – عملیات تولید و فرآورش ۴۰ کاردانی حرفه ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف ۸۹ کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذایی ۴۱ کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ۹۰ کاردانی فنی صنایع شیمیایی – خط تولید کلر آلکالی ۴۲ کاردانی حرفه ای امور تعاون ۹۱ کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذایی ۴۳ کاردانی فنی صنایع غذایی ۹۲ کاردانی فنی باغبانی ۴۴ کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیان ۹۳ کاردانی فنی کنترل کیفیت مواد غذایی ۴۵ کاردانی فنی دامپروری ۹۴ کاردانی فنی صنایع چوب – تولید مبلمان ۴۶ کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۹۵ کاردانی فنی صنایع نساجی ۴۷ کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکی ۹۶ کاردانی فنی منابع طبیعی – جنگلداری ۴۸ کاردانی فنی گیاه پزشکی ۹۷ کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعی ۴۹ کاردانی فنی باغبانی – تولید و پرورش نهال