دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

پاسخگویی از ۹ صبح تا ۹ شب حتی ایام تعطیل

 

از سال ۹۶ تاکنون آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت هماهنگ و مشترک با آزمون دکتری سراسری برگزار می شود و بنا بر تصمیمات سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۹۹ نیز شاهد برگزاری یک آزمون مشترک و هماهنگ برای این دو دانشگاه خواهیم بود. داوطلبان باید برای شرکت در این آزمون ابتدا باید ثبت نام خود را انجام دهند و زمان ثبت نام نیز در آذر ماه می باشد.

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

زمان ثبت نام آزمون دکتری سراسری و آزاد از تاریخ ششم الی دوازدهم آذر ماه می باشد و همزمان با شروع ثبت نام لینک دانلود دفترچه نیز در سامانه فعال می شود.

با توجه به این که در حال حاضر دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۹ منتشر نشده است ، در جدول فوق لینک دفترچه سال گذشته را قرار داده ایم تا به طور حدودی با شرایط و مدارک لازم آشنا شوید. لینک دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۹ نیز به محض انتشار در جدول قرار می گیرد.

محتوای دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری چند بخش تشکیل شده است که شامل شرایط ثبت نام آزمون دکتری (عمومی ، اختصاصی ، نظام وظیفه) ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ، زمانبندی ثبت نام تا اعلام نتایج و … می باشد.

بخش 

عنوان

بخش اول مقررات آموزشی دوره دکتری (D.Ph
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
مقررات وظیفه عمومی
شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی
پذیرش بورس خارج از کشور
سهمیه ها
بخش دوم مراحل آزمون
مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون
تکالیف داوطلب برای شرکت در آزمون و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی
امتحانات و نحوه پذیرش دانشجو
بخش سوم جدول شماره حاوی ضرایب دروس مواد آزمونی رشته های امتحانی ، در گروه های آزمایشی مربوط
نکات و توصیه های مهم
جدول شماره ۲ حاوی کد و نام استان ، نام و کد شهرستان محل تولد و اقامت
جداول شماره ۳ تا ۹ حاوی رشته ها و مواد امتحانی در کلیه گروه های آزمایشی
فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهای گذرانده شده برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی
نمونه فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام آزمون

اصطلاحات مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و آزاد ۹۹

در ابتدای دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری، به شرح برخی از اصطلاحات کاربردی پرداخته شده است که شامل موارد زیر می باشند :

اصطلاح 

 معنی و مفهوم

دوره دکتری بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است کـه بـا نـوآوری در
زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش مؤثر باشند.
شیوه آموزشی ـ پژوهشی دوره ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی ، کارهای پژوهشی و پایان نامه است.
شیوه پژوهش محور دوره دکتری تخصصی است که با محوریت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهای آموزشی محدود و ارائه رساله برگزار می شـود. برگـزاری دوره دکتری پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشی تقاضا محور (طرح پژوهشی دارای کارفرمای مشخص کـه برابـر قـرارداد ،
اجرای آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامل آن به همراه هزینههای نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفتـه
میشود) با کارفرمای مشخص (شخصیت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است که طی یـک قـرارداد، انجـام طـرح پژوهشـی را بـه
دانشگاه/مؤسسه واگذار نموده و متعهد به تأمین کلیه هزینههای انجام و نظارت بر اجرای موضوع قرارداد است) میباشد.
طرح واره منظور از طرح واره ، طرح اولیه رساله متقاضیان رشته محل های پژوهش محور است که در راستای طرح پژوهشی تقاضامحور که از طرف
مؤسسه اعلام شده است توسط داوطلب تهیه و تدوین و در زمان انجام مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی ، فنـاوری بصـورت
مکتوب ارائه می شود.
پایان نامه فعالیت پژوهشی ـ تحقیقاتی است که در زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمـایی و مشـاوره، اسـتادان و هیـأت داوران قـرار ه)
میگیرد
سمینار منظور تحقیق و تتبع نظری است که دانشجویان گرد هم می آیند و به تشریح موضوع مورد مطالعه خود میپردازند.
گروه امتحانی رشته های مختلف تحصیلی آموزش عالی بـا توجـه بـه تجـانس آنهـا بـه گـروههـای هفت گانـه: علـوم انسـانی ، علـوم پایـه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و منابع طبیعی، ، هنر ، دامپزشکی و  زبان تقسیم می شود
مقاطع تحصیلی

مقـاطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی در پایان تحصیل است که عبارتند از: کارشناسی (لیسانس) ، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)  ، دکترای عمومی  ، دکتری تخصصی (D.Ph

کارشناسی ارشد پیوسته دوره ای ۵ ساله می باشد که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معین ، به دریافت مـدرک کارشناسی ارشد نائل می شود.
دکتری عمومی دوره ای است ۶ ساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معـین بـه دریافـت مـدرک دکتری عمومی نائل میشود.
دکتری تخصصی عالی ترین دوره تحصیلی رسمی که پس از دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی آغاز می شود و دانشجو پـس از گذرانـدن تعـداد واحدهای درسی معین و دفاع از رساله ، موفق به دریافت مدرک دکتری تخصصی میگردد.
گروه آموزشی کوچک ترین واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی مستقر در مؤسسه و یا دانشکده می باشد.
 رشته امتحانی عنوان رشته ای که داوطلب با توجه به علاقه و یا ارتباط آخرین مدرک تحصیلی خود (کارشناسی ارشـد و یـا دکتـری عمـومی) در آن
ثبت نام می نماید.
دانشجوی سال آخر به کسی اطلاق میشود که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹ بطور قطع در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتـرای عمـومی ، از دانشـگاه هـا و مؤسسات آموزش عالی داخل و یا خارج از کشور مورد تأیید فارغ التحصیل شود
تعهد خدمت آموزش رایگان افرادی که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در این آزمون پذیرفته می شوند و از مزایای آموزش رایگان بهره مند شده اند ، تعهدات مربوط به بهره مندی از آموزش رایگان آنان در مقـاطع
تحصیلی گذشته پس از پایان تحصیلات دوره دکتری انجام می پذیرد. درخصوص رشته های وابسته به وزارت بهداشت برابر با ضـوابط و
شرایط مربوطه عمل خواهد شد.
سریال اعتباری سریال اعتباری اصلی ثبت نام : این سریال حاوی یک کد ۱۲ رقمی با عنوان «سریال ثبت نام» می باشد.
معدل

عبارت است از نمره میانگین مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ التحصیلان دوره های مختلـف کارشناسـی ، کارشناسـی
ارشد و یا دکترای عمومی.

در صورت فارغ التحصیل نشدن ملاک میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده برای دانشجویان سـال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی که حداکثر تا تاریخ  ۳۱ شهریور ماه ۹۹ فارغ التحصیل خواهند شد، می باشد.

شماره پرونده شماره پرونده یک عدد ۶ رقمی می باشد که پس از پایان مراحل ثبت نام به همراه کدپیگیری از طریق سایت به داوطلب داده می شود.
کد پیگیری کد پیگیری شامل یک کد ۱۶ رقمی می باشد که پس از پایان مراحل ثبت نام از طریق سایت به هر داوطلب داده می شود.

ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد ۹۹ از ۶ آذر ماه آغاز می شود و داوطلبان باید پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ، دفترچه راهنمای ثبت نام را دانلود و مطالعه نمایند. پس از بررسی دفترچه و اطلاع از شرایط و ضوابط می توانند با واریز هزینه در سایت ثبت نام آزمون دکتری، مراحل ثبت نام خود را آغاز نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقالات زیر پیشنهاد می گردد :

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

پاسخگویی از ۹ صبح تا ۹ شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید …